سیاره ای برای یادگیری بیشتر!

مدرسه ی تابستانی قیفاووس یک آموزشگاه برای سنین کودک تا نوجوان است که شرکت کنندگان در آن لذت دانشمند شدن را با تمام وجود حس میکنند.
در منطقه ای دوردست، حول ستاره ای درخشان از صورت فلکی قیفاووس سیاره ای بزرگ وجود دارد که ساکنینی هوشمند و اسرارآمیز دارد. اگر در زمین طلا و نفت ارزشمندترین کالاست، در این سیاره ی بسیار قدیمی علم و دانش بیشترین ارزش را دارد. قیفاووسی ها در طی میلیون ها سال با تلاش کنجکاوانه در پی کشف اسرار و حقایق جهان به گوشه و کنار کهکشان سفر نمودند و گنجینه هایی از معارف را نزد خود جمع کردند. از قضا قیفاووسی ها در یکی از سفرهایشان با منظومه ی شمسی روبرو شدند که احتمال حیات هوشمند در یکی از سیارات کوچک آن بسیار بالا به نظر می رسید، بنابر این با تشکیل یک گروه عملیاتی تصمیم به بررسی این سیاره از نزدیک گرفتند. در این سفر آنها با موجودات دو پایی آشنا شدند که در حین سادگی نیاز هایشان، در طی تمدن خود تصمیمات پیچیده ای گرفته بودند. قیفاووسی ها در سال 1395، یعنی دهمین سال فعالیتشان در زمین دوباره یک مدرسه تابستانی نجوم تشکیل دادند، با این هدف که از زمینی ها یاد بگیرند و آنچه از اسرار جهان می دانند با آنها به اشتراک بگذارند
می دونید امسال قیفاووسی ها کجای زمین منتظر شما هستند؟
«آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد»
این آسمان نما در پردیس دانشگاه فردوسی و کنار درب شرقی قرار گرفته است.
قیفاووس منتظر شماست...
bethemewplk